Realme U1 จะวางขายใน Amazon ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้

Realme U1

Realme ได้ออกมาบอกแล้วว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Realme U1 จะ […]

The post Realme U1 จะวางขายใน Amazon ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ appeared first on iPhone-Droid.


Source: New feed

4 thoughts on “Realme U1 จะวางขายใน Amazon ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.