Digitimes เผยกำลังซื้อชิปเซ็ตจากจีนลดลงมากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018

อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนเริ่มส่ง […]

The post Digitimes เผยกำลังซื้อชิปเซ็ตจากจีนลดลงมากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 appeared first on iPhone-Droid.


Source: New feed

7 thoughts on “Digitimes เผยกำลังซื้อชิปเซ็ตจากจีนลดลงมากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.